Teamster AB säljer sin applikationsteknik till Atlas Copco.

Tekniken, eller om man så vill produkten, marknadsförs under namnet Bondtech. Fram till nu har det varit en avdelning inom Teamster AB, med fokus på att producera och sälja appliceringsutrustningar för industrin. Syftet är att generera effektiv fogningsteknik baserad på innovativa limsystem, en spännande teknologi med stor potential både idag och i framtiden.

– Bondtech är en högteknologisk produkt/teknik som används inom såväl fordons- som flygindustrin, säger Ulf Mill, vd på Teamster. Produkten kommer tillsammans med Atlas Copcos egna appliceringssystem att bli ett starkt produktutbud till den globala marknaden.
– Försäljningen av Bondtech innebär också att ett antal kunniga medarbetare följer med till den nye ägaren. På så sätt säkerställs en kontinuitet, så att Bondtech kan fortsätta utvecklas och marknadsföras internationellt.

Försäljningen innebär att Teamster från och med den 13 juni 2016 enbart är ett automationsbolag. Vi blir en tydlig line-integratör inom automation för industrin. Samtidigt kommer Teamster fortsättningsvis ha ett nära samarbete med Atlas Copco när det gäller Bondtechs produkt, vilket givetvis stärker båda företagen. Uppgörelsen bygger på en långsiktighet och trygghet för såväl kunder som leverantörer.