Vi fick i uppdrag att se över processen med uppvärmning av kablage innan montage i bil. Efter mycket analyserande och testande, så tog vi fram en station för uppvärmning av kablage.
Kapaciteten är minimum 60 jph för att klara treskift inklusive viss helgproduktion. Kablaget för samtliga modeller väger cirka 20 kg styck.
Varje station består av en ugn med två värmesektioner. Den ena med hög värme för att snabbt få in värme i kablaget. Den andra med lägre värme, så att operatörerna inte ska bränna sig på kablaget vid montage i bilarna.
Detta kompletteras med en transportör för transport av kablage genom ugn. Allt understöds av ett komplett styrsystem med Siemens PLC och det finns en line PC för HMI samt felsökning.
Resultatet har blivit att operatörerna märker stor skillnad vid montage av värmda kablage. Bland annat har mjukheten och smidigheten i kablaget ökat markant.
Så – ännu en smart lösning från Teamster.