Pågen väljer Teamster för kapacitetsökning av utlastningen på bageriet i Malmö

Teamster är mycket glada och stolta att återigen få förtroendet att bli vald…