Om en process går att beskriva, så kan man oftast automatisera den. Det är här Teamster kommer in, vi kan ta fram automationslösningar till de flesta produktionsprocesser i form av:

 • Robotsystem
 • Materialhantering
 • Paketeringslösningar
 • Styrsystem

Kontakt
Joakim Fredholm
Tel. +46 703 05 33 39
joakim.fredholm@teamster.se

Det omfattar allt från förstudier, projektering,  el-konstruktioner och programmering till idrifttagning. Resultatet blir bättre flyt i processen, högre effektivitet och därmed ökad lönsamhet.

Vi har blivit något av specialister på att använda roboten i automationslösningar.

 • Förutom kompletta robot automations system erbjuder vi:
 • Robotprogrammering ( ABB, KUKA )
 • Robotsimulering ( Robotstudio , KUKAsim )
 • Robotleveranser , nya som begagnade
 • Robot service

PLC är automation!
PLC är det centrala i alla automationslösningar, HMI (Human-Machine Interface), kommunikationen mellan människa och maskin.

Vi tar fram de bästa lösningarna för att styra produktionen, det kan handla om mindre PLC styrning för en maskin eller stora PLC nätverk för hela produktions linjer.

Förutom kompletta PLC system erbjuder vi:

 • PLC / HMI-programmering som Siemens, Mitsubishi, Rockwell, ABB
 • Säkerhets-PLC som Siemens, ABB Pluto, Pilz och Mitsubishi
 • Mjukvaru PLC som Beckhoff Twincat och inbyggda system som IntervalZero RTX
 • PC- programmering, C och VB

Vi utvecklar produktionssystem/MES i etablerade verktyg men också med egenutvecklade system.

PC miljöer vi arbetar i är C , Delphi och Visual Basic. Ofta ingår SQL-databaser, OPC koppling och kommunikation med affärssystem.

Vision, automationens ögon!
Vi har under många år använt vision applikationer i våra automationslösningar för:

• Mätning
• Kvalitetskontroll
• Robot guidning
• Identifiering (kodläsning)

Automationens grund och dokumentation!

Vi tar fram konstruktionen för automationsprojekten, mekanisk- och elektrisk-konstruktionen.

Våra konstruktionsverktyg är.

Elkonstruktion : EPlan och ElproCAD