Digitala tvillingar

Digital tvilling på Teamster

Vi har stor kompetens för att modellera produkter, processer och system, vilket är en viktig del av den digitala tvillingen. Men för att åstadkomma levande uppdaterade modeller behövs lösningar för datainsamling i realtid, lagring, analys, åtkomst och visualisering. Viktiga utmaningar är att tydliggöra behovet av information, vilken information som bör hanteras och hur den ska behandlas.

Digital tvilling för produktion

Många bolag har i dag ofta digitala modeller av produkter och processer. För produktionssystemet däremot saknas digitala modeller vilket Teamster är experter på. Visserligen finns ofta 3D-modeller för maskiner, utrustningar, produkter med mera, men arbetsinsatsen är alltför stor för att modellera upp övriga aspekter med väggar, staket, ventilation, styrskåp, bord etcetera.

3D-skanning av anläggning

För att råda bot på detta kan man nyttja laserskanningsteknik, där en 3D-beskrivning snabbt erhålls med mycket hög noggrannhet (1-2 mm). Det så kallade punktmolnet kan användas för visualisering, kommunikation eller mätning. I olika modellerings- och simuleringsverktyg kan man analysera och verifiera lösningar genom att kombinera punktmoln med 3D-modeller av exempelvis ny utrustning och produkter.

Kontakta oss

Ni är experter i er branch och vi i vår. Tillsammans blir vi bättre.

Möt oss

Jobba med oss

Vad kan vi göra för er?

Läs mer om vilka industrier vi är aktiva i och vad vi kan göra för er!

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig och prata mer. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill kontakta någon i teamet, finner du kontaktuppgifter här.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.