Nu har vi dragit igång ett spännande projekt för en av Sveriges främsta leverantör av värmesystem.

Vi levererar en robotstödd automationsprocess som bland annat inkluderar limapplicering, visionkontroll, dragarsystem, lyftutrustningar och automatiserad rengöring men även semi-automatiska arbetsstationer.

Höga kvalitets- och funktionskrav från slutkund kräver att samtliga operationer övervakas och att resultatet loggas mot varje unik produkt i överordnat system.

Detta ställer höga krav på Teamsters samtliga kompetensområden och leveransen kommer resultera i en för kunden helt ny automotive-standard.

Lämna en kommentar