Industri 4.0

Industri 4.0

Industri 4.0, Industrie 4.0, Industry 4.0 och den fjärde industriella revolutionen. Kärt barn har många namn. Termerna är ett samlingsnamn för flertalet teknologier och koncept inom automation, tillverkning och processindustriell it med en koppling till Internet of Things (IoT). Syftet med industri 4.0 är att varje produkt i produktionskedjan ska bära med sig information om vart den ska och hur, för att på så sätt leda till att fabriken ska organisera sig själv. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och utan tidskrävande programmering

Industrial Internet är en term som uppfanns av GE tillsammans med ett antal stora USA baserade bolag för att formera en vision kring digitaliseringen för de kommande 20 åren.

Siemens gjorde därefter likadant i Tyskland tillsammans med bland annat tyska staten och ett antal företag. Initiativet fick namnet Industri 4.0 och är i grunden i princip det samma, men med ett mera europeisk fokus på tillverkning som är starkt i Tyskland.

Det grundläggande målet är att samla in data från maskiner för att sedan analysera denna och visa den för användare som då kan fatta bättre beslut. Industrial Internet är lite mera utrustning och ”fleet fokuserat” medan Industri 4.0 är mera övergripande tillverkningsfokuserat. Namnet Industri 4.0 kommer av de i dagligt tal tre tidigare industriella revolutionerna, först ångan på 1800 talet, elen i början av 1900 talet och sedan datorerna under 1970 talet.

Vad kan Industri 4.0 ge er?

Värdet som det ger kan komma i många former men det mest avgörande är mobilitet. Möjligheten att titta, analysera och agera oavsett var du befinner dig ger dig enorma tidsvinster. Bara detta spås ge otaliga miljarder i rationaliseringar. Nästa steg är att använda datan som samlats in och se mönster mellan maskiner, människor och system och dra slutsatser kring detta. Detta kallas ofta för BIG DATA och kan även detta resultera i stora vinster. Det kan till exempel röra sig om att analysera det optimerade sättet att köra ett tåg på en bana och sedan ge råd till lokföraren. Den sista delen handlar om att dela - men inte mellan människor. När man tillåter systemen och maskinerna själva dra slutsatser och ändra och uppgradera sig kommer hastigheten i förändringen att accelerera något enormt. Ett enkelt exempel är att kanske din uppkopplade tvättmaskin ser när kostnaderna för el och vatten gör det optimalt att tvätta. Låter kanske konstigt idag men kommer att vara en realitet inom några år.

Är du intresserad av Industri 4.0? Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss

Ni är experter i er branch och vi i vår. Tillsammans blir vi bättre.

Möt oss

Jobba med oss

Vad kan vi göra för er?

Läs mer om vilka industrier vi är aktiva i och vad vi kan göra för er!

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig och prata mer. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill kontakta någon i teamet, finner du kontaktuppgifter här.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.