Sätt oss på plats


Anlita en projektledare, PLC-programmerare,
elkonstruktör eller installatör.

Kontakt
Joakim Fredholm
Tel. +46 703 05 33 39
joakim.fredholm@teamster.se

Sätt oss på plats

I samband med våra uppdrag väljer många kunder att anlita en eller flera medarbetare för en kortare eller längre tid.

Det kan vara projektledare, PLC-programmerare, elkonstruktörer eller installatörer av elskåp.

De blir kvar i processen under en viss tid för att skapa trygghet och se till att allt fungerar som utlovat.Du hyr med andra ord en konsult under en viss tid och till ett fast, överenskommet pris.