Hållbar utveckling på alla plan

Att vara en god arbetsgivare är en förutsättning för medarbetarnas och företagets utveckling. Det gäller även våra relationer till leverantörer, samarbetspartners, kunder och samhället. Begrepp som trivsel, respekt, förtroende och jämställdhet är självklara ledord i vår vardag.

Social hållbarhet

För oss är det viktigt att vara ett miljömedvetet företag med fokus på att bidra till en god miljö för såväl medarbetare och kunder som samhället i övrigt. Vi arbetar med återvinning av allt avfall och har rutiner för hantering och destruering av farligt avfall. Så långt möjligt väljer vi miljövänliga material i våra produkter och processer.

Företaget är certifierat både enligt ISO 9001 och ISO 14001.