Utredning & Förstudie

Förstudie

En väl genomarbetad förstudie ökar sannolikheten till ett lyckat projekt och det ger er som kund en bra översikt om era behov är uppfyllda. Samt att en förstudie framför allt ger svaren på om projektet går att utföra.

På Teamster hjälper vi dig som jobbar inom industrin med hela eller delar av din förstudie. Slutresultatet i denna förstudie resulterar i en förstudierapport där det framgår för och nackdelar med förstudiens förslag, samt en tidplan och första budget som då kan ligger till grund för beslut om projektets genomförande.

Förstudie, när skall man genomföra den och varför?

En förstudie är en preliminär studie i de absoluta första skeendena av ett projekt. Förstudien ska svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra, om tid och kostnader för att genomföra projektet är i linje med de förväntade intäkterna

Resultatet av en förstudie är en förstudierapport, där följande undersökts;

  • Bakgrund, mål och syfte
  • Omfattning
  • Avgränsningar
  • Nulägesanalys
  • Intresseanalys
  • Kravspecifikation
  • Lösningsförslag
  • Lönsamhetsanalys
  • Milstolpeplan

Kontakta oss

Ni är experter i er branch och vi i vår. Tillsammans blir vi bättre.

Möt oss

Jobba med oss

Vad kan vi göra för er?

Läs mer om vilka industrier vi är aktiva i och vad vi kan göra för er!

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig och prata mer. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill kontakta någon i teamet, finner du kontaktuppgifter här.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.