Virtual Commissioning & Robot Simulation

Virtual Commissioning

Att kunna simulera och verifiera ett PLC-system innan skarp idrifttagning gör att brister kan identifieras och tiden på plats i fabrik kan kortas betydligt. Produktionen är det absolut viktigaste hos våra kunder och då många installationer görs i befintliga anläggningar eller i anslutning till dessa kan det genom simulering säkerställas att denna störs i minsta möjliga grad.

Flödessimulering

Kapaciteten i en automationsanläggning är beroende av att hela systemet kan hålla samma takt. Finns det en flaskhals kommer denna sänka kapaciteten för hela anläggningen. Därför är det viktigt att i ett tidigt stadie genomföra en flödessimulering för att verifiera att alla delar har den cykeltid som krävs. Lokaliseras brister kan dessa åtgärdas innan anläggningen fysiskt står på plats med besparingar både i tid och kostnader. Flödessimuleringar kan också användas som ett verktyg för att göra ändringar och optimeringar i befintliga anläggningar där kapaciteten önskas öka.

Robotsimulering

Ett axplock av de verktyg vi arbetar med:

Med robotsimulering kan du programmera och testa din robot virtuellt redan i ett tidigt skede i projektet. Detta innebär att du kan testa arbetsuppgifterna roboten ska utföra virtuellt, innan du har den fysiska roboten på plats. Värdet är framför allt de tids- och kostnadsbesparingar som robotsimuleringen för med sig. Hör av dig till oss pratar vi om hur vi kan hjälpa dig.

  • Visual Components
  • ABB RobotStudio
  • KUKA SIM
  • Siemens Plant Simulation
  • Siemens Process Simulate
  • Siemens Simit
  • Siemens PLCSim Advanced

Kontakta oss

Ni är experter i er branch och vi i vår. Tillsammans blir vi bättre.

Möt oss

Jobba med oss

Vad kan vi göra för er?

Läs mer om vilka industrier vi är aktiva i och vad vi kan göra för er!

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig och prata mer. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan. Om du hellre vill kontakta någon i teamet, finner du kontaktuppgifter här.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.