Förra veckan kunde Pågens medarbetare i Malmöbageriet med hjälp av VR-glasögon kliva rakt in i framtiden. Eller mer exakt: distributionshallens nya kundorderplock. Nuvarande kundorderplock kommer successivt byggas ut och automatiseras för att stå helt klar hösten 2022.

En digital tvilling av kundorderplocken.

Ett sätt att skapa bra förutsättningar i projektet är den digitala tvillingen som presenterades i Malmö förra veckan och som Teamster har tagit fram efter att ha 3D-scannat hela den befintliga miljön. Med hjälp av VR-glasögon upplever man känslan att befinna sig i en ”riktig anläggning”, och kan till exempel prova en trappa innan den är på plats, vilket skapar en förståelse för layouten och chans att upptäcka eventuella brister i god tid.

– Den virtuella modellen av anläggningen ger oss goda möjligheter att verifiera layout i förhållande till verkliga förutsättningar. All styrlogik kan testas och optimeras, samt fel kan korrigeras i den virtuella miljön innan den fysiska anläggningen är installerad. Den nya Pågenplocken har nu en så kallad ”Digital Tvilling”, säger Peter Olsson, automationsingenjör på Teamster.

Magnus Andersson, distributionschef i Malmö, förklarar att projektet handlar om att öka kapaciteten i utlastningen:
– I nuläget producerar vi mer bröd än vi hinner lasta ut. Det är inte bra att ha en underkapacitet så långt ut i flödet, idealet är att ha en överkapacitet på minst 10-20 procent.

VR event hos Pågen

Kundorderplocken byggs ut och en ny automatiserad del installeras där robotarna både plockar och packar, vilket tar bort onödiga delmoment och ger en fördubblad kapacitet på en fjärdedel av ytan. Magnus beskriver den nya anläggningen som välplanerad ”compact living”. För den totala leveransen står Göteborgsföretaget Teamster som utvecklar automationslösningar i produktionsprocesser och redan för 10 år sedan var med och levererade den nuvarande kundorderplocken. Nu är det alltså dags för version 1.1.

– Vi förbereder lokalerna, själva grunden, och Teamster bygger en nyckelfärdig lösning. Installationsarbetet startar med en första etapp i sommar och kommer vara helt klart hösten 2022. Det kommer bli en lite stökig tid men med engagemang och noggrann planering ska det gå bra och inte störa ordinarie drift, menar Magnus Andersson.

Magnus Andersson är nöjd med att så många medarbetare nu har kunnat uppleva sin framtida arbetsmiljö virtuellt och att eventuella brister kan upptäckas och åtgärdas i förväg. Det är helt avgörande med en anläggning som har hög tillgänglighet och är driftsäker och här ges riktigt goda förutsättningar för att det ska bli möjligt.

Nästa steg i projektet är att även testa flödet med verkliga order och ”virtuella” brödlådor så att vi kan simulera hela flödet dvs. all logik verifieras (PLC, HMI, Robotar och MES-program) samt kopplingen mot Pågens affärssystem.

Vi på Teamster ser fram emot nästa event hos Pågen i Malmö, där ”skarpa” order körs i den digitala tvillingen.